Vacate the small Danish islands, says scientist

And here is the answer from the Danish Small Islands:

Svar på tiltale

Luk småøerne! udtaler Jørgen Møller fra Aalborg Universitet i radioen i dag og tegner et billede af armod og social elendighed på øerne. Men småøerne er ikke på vej i en social deroute. Der leves aktive helårsliv på de 27 småøer. Småøerne er også et sted, hvor der tænkes ud af boksen og hvor innovation og udvikling trives. Og så er det et sted, hvor der leves helt almindelige helårsliv med arbejde, pendling, fritidsaktiviteter – og med beboere der vil deres lokalsamfund og kerer sig om det og ikke bare lader stå til.

Er det et ensartet Danmark med fokus på det urbane, et Danmark uden mangfoldighed og med byerne som eneste omdrejningspunkt, vi vil have? Hvad er det for et billede af Danmark der tegner sig uden småøerne, kan man omvendt spørge. Det bliver et fattigt samfund, hvis man ikke giver plads til, og understøtter mangfoldigheden i de forskellige livsformer og bosteder i landet. Fattigt for hele befolkningen.

Dorthe Winther, formand for Sammenslutningen af Danske Småøer ser anderledes på sagen: ”Når man gør omkostningerne op i kroner og ører, og sætter en prisseddel på den enkelte øbo, så er det et snævert samfundssyn, der er på spil. Én ting er, at regnestykket er forkert: Det er ikke kun den enkelte øbo, der nyder godt af de økonomiske ressourcer som tilføres øerne – udgiften skal i princippet fordeles på hele befolkningen: Øerne er åbne for alle, og ”bruges” flittigt af mange andre end de fastboende. Og man har glemt en faktor i regnestykket: Hvad tilfører øerne af ressourcer til samfundet? Hvad betyder øerne eksempelvis for turismen eller for udviklingen af innovative tankegange?

En anden ting er, at det er urimeligt at stille den slags regnestykker op. Hvad koster en beboer i de såkaldte ghettoer? Hvad koster en pensionist? Hvad koster en stressramt karriere-ræser? Er det rimeligt at se isoleret på hvad en befolkningsgruppe koster?

Jo, ”øerne koster penge” – men det gør byerne jo også”.

Jørgen Møller sætter med sit regnestykke pegefingeren på en udvikling, der allerede er i gang: Det er pt. realpolitik at lukke skoler, plejehjem og nedlægge arbejdspladser i landdistrikterne. ”Er det ikke snarere her slaget skal stå?”, spørger Dorthe Winther. ”Hvis man fra politisk side vender bøtten på hovedet og aktivt begynder at oprette arbejdspladser i landdistrikterne, sørge for infrastruktur og understøtte de sociale faciliteter, der kunne gøre at man reelt fik et valg mellem at bosætte sig på landet og i byen, så vil det også samfundsmæssigt blive ”rentabelt” både for land og by at have beboere – ikke kun på småøerne – men i det hele taget i landdistrikterne”.

Sammenslutningen af Danske Småøer

Pressemeddelelse.LUK småøerne

– – –

Forskere: Nedlaeg de danske småøer

De små øer er for dyre at holde i drift og folk flytter derfra. Derfor kan øerne lige så godt nedlægges, mener forskere.

– Nedlæg småøerne og spar millioner af kroner.

Sådan lyder udmeldingen fra flere forskere i dagens udgave af Kristeligt Dagblad.

Der er 27 små beboede øer i Danmark, og det koster både kommuner og staten dyrt i form af færgedrift og borgerservice. Alene staten bruger årligt 106 millioner kroner.

– Når nu hver 7. beboer har forladt øerne siden 2003, kan man lige så godt stille og roligt afvikle dem, mener Jørgen Møller, der er forsker i lokalplanlægning ved Aalborg Universitet.

Han foreslår at man køber beboerne ud:

– Det skal ikke være tvang, men man skal give beboerne et tilbud, der er så godt, at de ikke kan afslå det, siger han.

“Småøer bringer mere glaede end operaen”

I stedet foreslår Jørgen Møller, at de tomme boliger kan bruges til feriekolonier, sommerhuse eller skriverefugier for forfattere.

Men tanken om at nedlægge de mindste øer falder – sjovt nok – ikke i god jord hos Dorthe Winther, der er formand for Sammenslutningen af netop Danske Småøer:

– Det, at opretholde livet på de små øer, har en kulturel og samfundsmæssig værdi. Derfor synes jeg ikke, at man bare skal se efter cool cash og lukke og slukke, siger hun.

– Jeg tror, der er flere, der har glæde af de danske småøer end folk, der besøger Det Kongelige Teater i København.

Samtidig tilføjer hun, at samme diskussion blev startet i 1970’erne – og at der altså stadig bor folk på øerne i dag 40 år efter.

Der bor i dag 4605 personer på de 27 små øer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.